บริษัท Puppet Master จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนา ทางด้านเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ รวมถึงการทำการตลาดผ่านทางออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์หลักของเราคือ เลือกสรรสิ่งที่ดีและเหมาะสมให้กับลูกค้าของเรา

Puppet Master มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี ทั้งทางด้านศิลปะ ความคิด การสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ และการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เราได้พยามยามนำทั้งสองสิ่งนี้มาผสมผสานกันให้เกิด ประโยชน์กับลูกค้า ทั้งทางด้านภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ของสินค้า และความสำเร็จทางด้านการตลาดอีกด้วย

การทำงานของ Puppet Masterเราเน้นที่การบริการลูกค้าเป็นหลัก มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในด้านออน ไลน์อย่าง ครบวงจรและใกล้ชิด เพื่อทำให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ได้ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถวัดผลได้